פתיחת התפריט הראשי

"והדוך" - ל' דכו במדוכה (במדבר טו)