קטע:רש"י על איוב מ ה

"אחת דברתי" - כלומר מעט אמרתי ולא אוסיף עוד ויש פותרים אחת דברתי אשר אמרתי (לעיל ט) תם ורשע הוא מכלה לא אענה עוד

"ושתים" - שאמרתי (לעיל יג) אל תעש עמדי לא אוסיף (מענה ה' מן הסערה)