קטע:רש"י על איוב מ ב

"הרוב עם שדי וסור" - האם שדי אדם ישתרר

"מוכיח אלוה יעננה" - הבא להתווכח יענה דבריו (מענה איוב)