קטע:רש"י על איוב מא יג

"נפשו גחלים תלהט" - גחלים בוערות ולוהטות ולהבות דולקות יוצאות מפיו