קטע:רש"י על איוב מא יב

"מנחיריו יצא עשן" - כסיר נפוח על האש שמעלה עשן

"ואגמון" - פתרונו לפי עניינו לשון כלי חרש הוא כמו דוד נפוח כענין שנאמר (ירמיהו א) סיר נפוח אני רואה