קטע:רש"י על איוב מא ד

"לא אחריש בדיו" - לא אחריש על בניו של צדיק שהלך לפני בתמים ולבניו ישתלמו שכר טוב אביהם וימצאו טובה בזכותו

"ודבר גבורות וחין ערכו" - ודבר גבורותיו אשר נתגבר לעשות הטוב והישר ותחינת סדורו של צדיק אשלם שכרו גם לבניו אחריו

"בדיו" - ענפיו והם בניו כמו (יחזקאל יז) ותעש בדים ותשלח פארות