קטע:רש"י על איוב מא ג

רש"י על רש"י על איוב מא ג • [[רש"י על רש"י על איוב מא ג {{{2}}}|פרק {{{2}}}]]


"מי הקדימני" - ומי הוא אשר הקדים פני בהקבלתו לעבדני ולשמור מצותי ואשלם לו שכרו

"תחת כל השמים לי הוא" - כל אשר בשמים לי הוא ובידי לפרוע לו שכרו ופעולתו ומעבדו