קטע:רש"י על איוב ל כט

"אח הייתי לתנים וגו'" - תנים ובנות יענה עסוקים בבכי כל ימיהם