קטע:רש"י על איוב ל יג

"נתסו נתיבתי" - הטוב' ואין חוששין לה נתסו כמו נתצו וסמ"ך מתחלפת בצד"י

"להוותי יועילו" - להקניטני מוסיפין