קטע:רש"י על איוב ל ח

"נכאו" - בימי מן הארץ שהייתי משפילם ל' נכה רוח