קטע:רש"י על איוב ל ה

"מן גו" - מן קרב עיר היו נגרשין