קטע:רש"י על איוב לח לח

"בצקת עפר" - ביום שיצקתי עפר

"למוצק" - ליסוד עולם באמצעיתו

"ורגבים ידובקו" - סביבותיו לצדדין עד כי נתמלא ארכו ורחבו