קטע:רש"י על איוב לח לא

"מעדנות כימה" - קישור כימ' שלא תצא כל קורותיו ויחריב את העולם בצינה

"או מושכות כסיל תפתח" - להוציא חמה להפיג צינתה של כימה