קטע:רש"י על איוב לח ל

"כאבן מים יתחבאו" - ע"י הקרח שמגליד טיפה שעל פניהם

"ופני תהום יתלכדו" - בו ויתאחזו כאחד