קטע:רש"י על איוב לח טז

"נבכי ים" - מסגרי ים כמו נבוכים הם בארץ (שמות יד)