קטע:רש"י על איוב לח טו

"וימנע" - אז מרשעים אורם וכן הוא אומר וזרוע רמה תשבר