קטע:רש"י על איוב לח ח

"בדלתים ים" - חול גבול לו

"בגיחו" - בהמשכתו יוצא מן התהום כמו גוחי מבטן מושכי