קטע:רש"י על איוב לז כ

"היסופר לו כי אדבר" - וכי כמדת הבריות הוא שצריך שיספרו אליו דברים היוצאים מפינו

"אם אמר איש" - אומר מפיו

"כי יבולע" - יגלה אליו מיד כמו פן יבולע למלך (שמואל ב יז) יגלה ורבותינו פירשו היסופר כל שבחו לו

"כי אדבר" - כי נדבר בו ובגבורתו אם אמר איש לספרם כולם

"כי יבולע" - ממקומו