קטע:רש"י על איוב לז יא

"אף ברי" - שם מלאך הממונה על העננים והוא יפיץ ענן מטרו של המקום

"ענן אורו" - ענן מטרו