קטע:רש"י על איוב לז ח

"ותבוא חיה במו ארב" - כלומר ועוד שלוחים הרבה יש למקום ליפרע פורענותיו שילוח חיות רעות וסופה וקרה