קטע:רש"י על איוב לז ו

"כי לשלג יאמר" - ע"י הקולות הללו

"הוא ארץ וגשם מטר וגשם מטרות עזו" - כלומר מד' רוחות יבא