קטע:רש"י על איוב לז ב

"שמעו שמוע ברוגז קולו" - הרעמים שהוא מרעים ברקיע כהגה היוצא מפיו