קטע:רש"י על איוב לו כ

"אל תשאף הלילה" - כלומר ואין לך לבחור בייסורים אחרים אל תשאף ותתאוה הלילה שבא לאמרפל למצרים ולסנחריב לסלק עמים מן העולם כשהם תחתם במקומם בשלוה כי הם אבדו בעולם הזה ובעולם הבא

"לעלות" - כמו אל תעלני בחצי ימי (תהלים קב) כעלות גדיש בעתו