קטע:רש"י על איוב לו יד

"תמות בנוער" - ובשינוק שעליהם נפשם

"יחלץ עני" - את העני השם עצמו רש בדבר תחנונים