קטע:רש"י על איוב לו ז

"לא יגרע מצדיק עיניו" - עד אשר עם מלכים יושיבם