קטע:רש"י על איוב לה ט

"מרוב עשוקים" - שהם עושקים יזעיקו את הבריות לפניו וישועו עניים מזרוע רבים העושקים אותם