קטע:רש"י על איוב לה ח

"אשר) כמוך" - יוכל ויועיל רשעך וצדקתך ראה רשעים רבים אשר