קטע:רש"י על איוב לה ב

"הזאת חשבת למשפט" - שהוא משפט הבריות כנגד יוצרם אשר אמרת צדקי משל הבורא