קטע:רש"י על איוב לד לב

"בלעדי אחזה" - לבד מה שאני יודע לראות ולהבין בדבריך אתה הורני ואם און פעלתי לא אוסיף