קטע:רש"י על איוב לד ל

"וישקוט) ממלוך אדם חנף ממוקשי עם" - על דלים שמלך

"ממוקשי עם" - עון ולאלוה כזה לא היה לך לומר בליעל ורשע