קטע:רש"י על איוב לד כט

"והוא ישקיט" - משקיט את הדלים מאותן העושקים ומי ירשיע עוד ובעוד שהסתיר פנים מי ישורנו

"ועל גוי ועל אדם יחד" - כיחידים כמרובים שוה לפניו להשקיט ולהסתיר פנים