פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על איוב לד יד

"אם ישים אליו לבי" - על אדם להשחיתו למה יבא בעלילה עליו הרי מיד יאסוף אליו רוחו ונשמתו רוח ונשמה שלו שהיא (נפוחה בו) ואין מוחה בידו ויגוע כל בשר יחד