קטע:רש"י על איוב לג כג

"אחד מני אלף" - במגידי פשעו והוא יליץ ישרו