קטע:רש"י על איוב לב יט

"הנה בטני" - מלא רוח דברים להשיב בתאוה

"כיין לא יפתח" - כיין חדש שאינו נפתח והוא נופח ואף בתוך אובות חדשים ומבקעם

"אובות" - נודות עשויין כקומת אדם גבוהים