קטע:רש"י על איוב לא לא

"לא נשבע" - מתוך שנאה שהיו שונאים אותי על שהייתי מטריחם בהכנסת אורחים