קטע:רש"י על איוב לא יח

"כי מנעורי גדלני" - הכשרון הזה כאב המגדלני והמלמדני כן למדנו יושר לבי מנעורי

"ומבטן אמי אנחנה" - למידה זו