קטע:רש"י על איוב לא ט

"ועל פתח רעי ארבתי" - לאשתו ישיב לי גמולי