קטע:רש"י על איוב לא ח

"אזרעה ואחר יאכל וצאצאי ישורשו" - יעקרו השרשין