קטע:רש"י על איוב כח יח

"ראמות וגביש" - שמות אבנים טובות שבים הם

"לא יזכר" - אצלה