קטע:רש"י על איוב כא כה

"וזה ימות בנפש מרה" - הרמים והקדושים אליו יפרע מיד מהם