קטע:רש"י על איוב יט יז

"לבני בטני" - לאותם שגדלתי בביתי כאלו הם בני