קטע:רש"י על איוב יח כא

"אלה משכנות עול" - זה אחריתם