קטע:רש"י על איוב יז ח

"ישומו" - יתמהו

"ונקי" - אם יש צדיק שומע בהתולות החניפים האלה

"יתעורר" - לריב בכם