קטע:רש"י על איוב יז א

"נזעכו" - נקפצו כמו נדעכו (לעיל י)

"קברים לי" - מוכן אני לקבר