קטע:רש"י על איוב יג טו

"הן יקטלני" - הלא אם יקטלני איני נפרד ממנו ותמיד לו אייחל על כן אין מרד ופשע בדברי

"אך דרכי" - ומדותי שנהגתי בהם

"אל פניו אוכיח" - לדעת מה יפשיעני