קטע:רש"י על איוב יב יט

"כהנים" - שרים כמו כהן מדין (שמות ג) כהן און (בראשית מא)