קטע:רש"י על איוב יא ט

"מדה" - מדוד שלה (ס"א מד' שלה) וכאן הזכיר מידוד בל' זכר (שלא אמר מדתה)