קטע:רש"י על איוב ט יב

"יחתוף" - יכה פתאום כמו (משלי כג) היא כחתף תארוב לשון פתאום הוא