פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על איוב ט ח

"נוטה שמים לבדו" - ומלאכים נבראו ביום שני שלא תאמר מיכאל מתח בצפון וגבריאל בדרום

"על במתי ים" - על גובהי ים ועל מעשה בראשית נאמר שגבהו המים התחתונים לרום למעלה ודרכם