פתיחת התפריט הראשי

קטע:רש"י על איוב ט ז

"האומר לחרס" - לשמש דום והוא שמר אמרת מלך ולא יזרח

"ובעד" - וכנגד הכוכבים יסגור מחיצה ולא יאירו